Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską..."

Sprawozdanie ze szkolnego etapu konkursu w ramach projektu:

„Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą miejską, komunikacji z mieszkańcami i zapewnienia usług publicznych w zakresie ruchu drogowego, bezpieczeństwa, zdrowia oraz ochrony środowiska naturalnego w Tomaszowie Mazowieckim” realizowanego w ramach programu Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 oraz ze środków
z budżetu państwa na podstawie umowy nr DPT/BDG-II/POPT/100/19 z dnia 18.06.2019 r.

Tytuł konkursu: Przyjazne naturze miasto przyszłości

Organizatorami konkursu są Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki oraz Uniwersytet Łódzki.

Cele konkursu: poszerzanie świadomości ekologicznej; kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego; rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska; rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych w mieście; kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta.

Konkurs był organizowany dla uczniów klasy I-III. Był skierowany do 5-cio osobowych grup.

Zadaniem grup było wykonanie pracy plastycznej zgodnej z tematem w formie plakatu.

Szkolny etap konkursu został ogłoszony i przeprowadzony we wrześniu 2022 r.

W konkursie wzięły udział klasy: 1 b, 2a, 3a, 3b (po jednej grupie z każdej klasy).

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja konkursowa w składzie:

Ewa Redko,

Jolanta Fałek,

Małgorzata Mąkoszewska.

I miejsce w szkolnym etapie konkursu zajęła grupa uczniów z klasy 1 a w składzie: Michał Anioł, Helena Goska, Michalina Kubacka, Zofia Mela, Aniela Mijas,

II miejsce – grupa z klasy 3 a w składzie: Kornelia Bernacka, Natalia Szelest, Lena Tkaczyk, Oktawia Mela, Oliwia Zdonek oraz grupa z klasy 2 a w składzie: Alicja Kwiatkowska, Alicja Neroj, Maja Kowalska, Maja Białas, Nina Tomasiak,

III miejsce – grupa z klasy 3 b w składzie: Adria Goska, Iwo Bednarski, Jakub Sobczyk, Marcelina Kwiecień, Gabriela Szymczak.

Prace wszystkich grup zostały przekazane do organizatorów konkursu i wezmą udział w miejskim etapie konkursu.

Koordynator konkursu:

Małgorzata Mąkoszewska