Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II
w Tomaszowie Mazowieckim
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Daty publikacji i aktualizacji

  • Data publikacji strony internetowej: 2015-07-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-04.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona zawiera mapę dojazdu- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. W zakładce Oddział Przedszkolny znajduje się film niedostępny cyfrowo- został umieszczony przed wejściem w życie ustawy. Niektóre pliki do pobrania (.doc, .pdf) nie są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

  • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-16.
  • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa - Ewa Goździk-Szczepańska,
  • adres e-mail - zsp2@tomaszow-maz.pl,
  • numer telefonu - 44 723-95-86,
  • adres do korespondencji - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II, ul. Wiejska 29/31, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się przy ulicy Wiejskiej 29/31

Budynek  składa się z trzech kondygnacji oraz piwnicy z szatniami dla uczniów.

Do budynku szkoły można dostać się, wchodząc  furtką.  Wejście do szkoły usytuowane jest pośrodku budynku, prawymi drzwiami i prowadzi do przedsionka, z którego można dostać się do szatni (trzeba pokonać 13 schodów
w dół) lub do wejścia głównego prowadzącego na teren szkoły (trzeba pokonać 4 schody w górę).

 Przy wejściu głównym na wysokości 145 cm od ziemi znajduje się domofon obsługiwany przez Sekretarza szkoły.

Po lewej stronie od drzwi wejściowych znajduje się sekretariat oraz gabinet dyrektora.

Budynek nie jest wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, itp.

Szkoła nie posiada własnego parkingu.

Wstęp osoby z psem asystującym jest możliwy po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Brak możliwości skorzystania  z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line.

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 Szkoła Podstawowa nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim  - wejście na pływalnię szkolną znajdującą się przy ulicy Wiejskiej 29/31

Pływalnia szkolna jest częścią integralną z budynkiem szkoły.

Na pływalnię można dostać się, wchodząc  furtką. 

Są możliwe dwa wejścia:

  1. Wejściem do szkoły usytuowanym pośrodku budynku, należy przejść prawymi drzwiami, prowadzącymi do przedsionka, z którego można dostać się do szatni (trzeba pokonać 13 schodów w dół). Następnie trzeba skręcić w lewo, przejść korytarzem do pierwszej szatni. Aby dojść do pływalni należy pokonać jeszcze 9 schodów w górę.  
  2. Wejściem ewakuacyjnym z lewej strony budynku ( od boiska wielofunkcyjnego „Orlik”), które umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim na teren pływalni.

Na terenie pływalni znajdują się barierki oraz łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek nie jest wyposażony w windę dla niepełnosprawnych.

Pływalnia nie dysponuje pochylniami, platformami, informacjami głosowymi, itp.

Pływalnia nie posiada własnego parkingu.

Wstęp osoby z psem asystującym jest możliwy po uprzednim umówieniu się telefonicznym.

Brak możliwości skorzystania  z tłumacza języka migowego na miejscu lub on – line.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.