Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
 • 09.2022 - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 09.- 7.09.2022 - Organizacyjne spotkania z rodzicami
 • 09.-21.09.2022 – zdjęcia klasowe
 • do 28.09.2022 - zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowanie rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań
 • do 30.09.2022 – Rodzice uczniów klas 8 składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
 • do 17.10.2022 – Przedłożenie przez rodziców dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej umożliwiające dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 • 14.10.2020 - Ślubowanie klas I i udział w uroczystości oddziału „0” , godz. 10.00
 • 14.10.2020 - Dzień Edukacji Narodowej godz. 9.00
 • 04.11.2022 - Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji w Języku Angielskim
 • 10.11.2022- Szkolne obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • 22.11-23.11.2022 Śródroczne zebrania z rodzicami
 • 13.12.2022 -Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach negatywnych
 • 22.12.2022 - Wigilie klasowe
 • 23.12. -31.12.2022- Zimowa przerwa świąteczna
 • 13.01.2023 - Zakończenie I półrocza
 • 16.01.-29.01.2023 - Ferie zimowe
 • 31.01. – 01.02.2023 - Półroczne zebrania z rodzicami
 • do 23.02.2022 – Możliwość zmiany przez rodziców deklaracji dotyczącej wybranego języka nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
 • 09.02. 2023 - „Dwunastka zaprasza” - dzień otwarty dla pierwszaków
 • Bale karnawałowe – po zasięgnięciu opinii wychowawców i rodziców
 • Rekolekcje Wielkopostne – zgodnie z terminarzem parafii
 • 06.04. – 11. 04. 2023 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 25.04. – 26.04.2023 - Śródroczne zebrania z rodzicami
 • 28.04.2022 - Szkolne obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 17.05.2023 –Informacja o zagrożeniu roczną oceną negatywną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z zachowania
 • 18.05. 2023- Święto Patrona, świętem szkoły w połączeniu z następującymi przedsięwzięciami: Powiatowy Konkurs „Dla Ciebie, Mamo”, Turniej Sprawności o Puchar Dyrektora ZS – P2, Dzień Zdrowia
 • 23.05. – 25.05.2022 – Egzamin ósmoklasisty (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny)
 • 01.06.2023 – informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 23.06.2023 - Zakończenie zajęć dydaktycznych
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2022

31.10.2022

18.05.2023

23.05.2023

24.05.2023

25.05.2023

02.05.2023

09.06.2023

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

06.09.-  07.09.2022

22.11. – 23.11.2022

31.01. – 01.02.2023

25.04. – 26.04.2023