Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
 • 01.09.2021 - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 06.09.- 8.09.2021 - Organizacyjne spotkania z rodzicami
 • do 28.09.2021 - zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowanie rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań
 • do 30.09.2021 – Rodzice uczniów klas 8 składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
 • do 15.10.2021 – Przedłożenie przez rodziców dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej umożliwiające dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 • 14.10.2021 - Dzień Edukacji Narodowej godz. 9.00
 • 14.10.2021 - Ślubowanie klas I i przyjęcie w poczet przedszkolaków „Tęczowej Akademii” godz. 11.00
 • 05.11.2021 - Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji w Języku Angielskim - rozstrzygnięcie
 • 10.11.2021- Szkolne obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • 16.11-19.11.2021 Śródroczne zebrania z rodzicami
 • 22.12.2021 -Poinformowanie uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach negatywnych
 • 22.12.2021 - Wigilie klasowe
 • 23.12.-31.12.2021- Zimowa przerwa świąteczna
 • do 24.02.2022 – Możliwość zmiany przez rodziców deklaracji dotyczącej wybranego języka nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
 • 31.01.2022 - Zakończenie I okresu
 • 02.02. – 04.02.2022 - Półroczne zebrania z rodzicami
 • 14.02. - 27.02.2022 - Ferie zimowe
 • 10.03. 2022 - „Dwunastka zaprasza” - dzień otwarty dla pierwszaków
 • Bale karnawałowe – po zasięgnięciu opinii wychowawców i rodziców
 • Rekolekcje Wielkopostne – zgodnie z terminarzem parafii
 • 14.04. – 19. 04. 2022 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 25.04. – 27.04.2022 - Śródroczne zebrania z rodzicami
 • 04.05.2022 - Szkolne obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 18.05.2022 - Święto Patrona, świętem szkoły w połączeniu z następującymi przedsięwzięciami: VI Powiatowy Konkurs „Dla Ciebie, Mamo”, Turniej Sprawności o Puchar Dyrektora ZS – P2, Dzień Zdrowia
 • 13.05.2022r. - Poinformowanie uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach negatywnych
 • 24.05-26.05 – Egzamin ósmoklasisty (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny)
 • 01.06.2022r. Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych  ocenach końcoworocznych
 • 24.06.2022 - Zakończenie zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

14.10.2021 (czwartek)

12.11.2021 (piątek)

07.01.2022  (piątek)

02.05.2022 (poniedziałek)

24.05.2022 (wtorek)

25.05.2022 (środa)

26.05.2022 (czwartek)

17.06.2022 (piątek)

TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW

04.10.2021 (poniedziałek)

06.12.2021 (poniedziałek)

10.01.2022  (poniedziałek)

07.03.2022 (poniedziałek)

09.05.2022 (poniedziałek)

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

06.09.-  08.09.2021

17.11. – 18.11.2021

02.02. – 04.02.2022

25.04. – 27.04.2022