KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kalendarz

Kalendarz  roku szkolnego 2019/2020

 • 02.09.2019 - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 04.09.- 06.09.2019 - Organizacyjne spotkania z rodzicami
 • do 27.09.2019  - zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowanie rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań
 • do 30.09.2019 – Rodzice uczniów klas 8 składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
 • do 15.10.2019 – Przedłożenie przez rodziców dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej umożliwiające dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 • 14.10.2019 - Dzień Edukacji Narodowej godz. 9.00
 • 14.10.2019 - Ślubowanie klas I i udział w uroczystości oddziału „0” godz. 11.00
 • 08.11.2019- Szkolne obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • 19.11-21.11.2019 Śródroczne zebrania z rodzicami
 • 06.12. 2019 - Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji w Języku Angielskim
 • 10.12.2019 -Poinformowanie uczniów i ich rodziców o proponowanych ocenach negatywnych
 • 20.12.2019 - Wigilie klasowe
 • 23.12. -31.12.2019- Zimowa przerwa świąteczna
 • do 21.01.2020 – Możliwość zmiany przez rodziców deklaracji dotyczącej wybranego języka nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
 • 10.01.2020 - Zakończenie I półrocza
 • 13.01.-26.01.2020 - Ferie zimowe
 • 28.01. -30.01.2020 - Półroczne zebrania z rodzicami
 • 07.02.2020 - „Dwunastka zaprasza” - dzień otwarty dla pierwszaków
 • 14.02.2020 - Bale karnawałowe
 • 24.03. – 26.03.2020 - Śródroczne zebrania z rodzicami
 • Rekolekcje Wielkopostne – zgodnie z terminarzem parafii
 • 21.04. – 23.04.2020 – Egzamin ósmoklasisty (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny)
 • 09.04. – 14. 04. 2019 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 04.05.2020 - Szkolne obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 18.05. 2020- Święto Patrona, świętem szkoły w połączeniu z następującymi przedsięwzięciami: VI Powiatowy Konkurs „Dla Ciebie, Mamo”, Turniej Sprawności o Puchar Dyrektora ZS – P2, Dzień Zdrowia
 • 19.06.2020 – BAL ÓSMOKLASISTY
 • 26.06.2020 - Zakończenie zajęć dydaktycznych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 14.10.2019 r.

 • 07.02.2020 r.

 • 21.04.2020 r.

 • 22.04.2020 r.

 • 23.04.2020 r.

 • 18.05.2020 r.

   

Terminy konsultacji dla rodziców (pierwszy poniedziałek miesiąca)

 • 7.10.2019 r.

 • 2.12.2019 r.

 • 2.03.2020 r.

 • 4.05.2020 r.

 • 2.06.2020 r. (uwaga wtorek)

  Terminy zebrań z rodzicami
 • 04.09. - 06.09.2019

 • 19.11. – 21.11.2019

 • 28.01. – 30.01.2020

 • 24.03. – 26.03.2020