Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2023/2024
 • 04.09.2023 - Rozpoczęcie roku szkolnego
 • 6.09.- 8.09.2023 - Organizacyjne spotkania z rodzicami
 • 13.09.-14.09.2023 – zdjęcia klasowe
 • do 28.09.2023  - zapoznanie uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz poinformowanie rodziców uczniów o trybie ustalania proponowanych dostosowań
 • do 02.10.2023 – Rodzice uczniów klas 8 składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu
 • 13.10.2023 - Dzień Edukacji Narodowej godz. 9.00
 • 13.10.2023 - Ślubowanie klas I i udział w uroczystości oddziałów  „0”  godz. 10.30
 • do 16.10.2023 – Przedłożenie przez rodziców dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej umożliwiające dostosowanie warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty
 • 10.11.2023-  Szkolne obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 • 21.11.2023 - Powiatowy Konkurs Recytacji Poezji w Języku Angielskim
 • do 21.11.2023r. poinformowanie  na piśmie rodziców ucznia o wskazanym przez radę pedagogiczną
 • sposobie lub sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
 • ósmoklasisty do jego potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych
 • 21.11-22.11.2023  Śródroczne zebrania z rodzicami
 • 22.12.2023 -Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych ocenach negatywnych
 • 22.12.2023 - Wigilie klasowe
 • 23.12. -31.12.2023- Zimowa przerwa świąteczna
 • 25.01.2023 - Zakończenie I półrocza
 • 29.01.-11.02.2024 -  Ferie zimowe
 • 15.02. – 16.02.2024 - Półroczne zebrania z rodzicami
 • do 14.02.2024 – Możliwość zmiany przez rodziców deklaracji dotyczącej wybranego języka nowożytnego, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
 • 20.03.2024 - „Dwunastka zaprasza” - dzień otwartych drzwi
 • Bale karnawałowe – po zasięgnięciu opinii wychowawców i rodziców
 • Rekolekcje Wielkopostne – zgodnie z terminarzem parafii
 • 28.03. – 03.04.2024 - Wiosenna przerwa świąteczna
 • 17.04. – 18.04.2024 - Śródroczne zebrania z rodzicami
 • 30.04.2024 - Szkolne obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
 • 10.05.2024 –Informacja o zagrożeniu roczną oceną negatywną z zajęć edukacyjnych i oceną naganną z zachowania
  14.05. – 16.05.2024 – Egzamin ósmoklasisty (j. polski, matematyka, j. obcy nowożytny)
 • 17.05. 2024 - Święto Patrona, świętem szkoły w połączeniu z następującymi przedsięwzięciami: Powiatowy Konkurs „Dla Ciebie, Mamo”, Turniej Sprawności o Puchar Dyrektora ZS – P2, Dzień Zdrowia
 • 29.05.2024 – informacja o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
 • 21.06.2024 - Zakończenie zajęć dydaktycznych
Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

13.10.2023

2.11.2023

3.11.2023

2.05.2024

14.05.2024

15.05.2024

16.05.2024

31.05.2024

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

06.09.-  08.09.2023

21.11. – 22.11.2023

15.02. – 16.02.2024

17.04. – 18.04.2024