Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025


Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

SZANOWNI RODZICE,

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO).

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy po raz pierwszy zapisują dziecko do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej rozpoczynają wypełnianie wniosku od wybrania placówki, do której chcieliby w pierwszej kolejności zapisać dziecko. Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie jest przedszkolem/oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. Można wskazać maksymalnie dodatkowo jeszcze dwie placówki rezerwowe według swoich preferencji w porządku od bardziej do mniej preferowanego.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wypełnia się elektronicznie na stronie internetowej:

Zintegrowany System Zarzadzania Oświatą
w zakładce „Nabory” w aplikacji „Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych”, w terminach określonych w Zarządzeniu nr 29/2024 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2024/2025 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, które jest dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronie ZSZO oraz na stronach BIP zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych i zespołu przedszkolnego.

Nabór do przedszkoli

Przypominamy o możliwości dodatkowego wskazania dwóch placówek rezerwowych. W przypadku, gdy w wybranym w pierwszej preferencji przedszkolu zabraknie miejsc – dokonanie dodatkowych wyborów zwiększa szansę na przyjęcie dziecka.

W rekrutacji do przedszkoli można się ubiegać o miejsce dla dzieci, które w dniu 1 września 2024 roku będą miały ukończone 2,5 roku. 

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy dla swoich dzieci wyrażą chęć kontynuowania edukacji przedszkolnej w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w tym samym
zespole szkolno – przedszkolnym również składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.

Niniejsza rekrutacja nie dotyczy przedszkoli i placówek niepublicznych.


Rekrutacja do klasy pierwszej

SZANOWNI RODZICE,

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO).

Od 1 marca 2024 roku udostępniona zostanie w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych” oferta szkół podstawowych i możliwość elektronicznego wypełnienia wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej.

Na stronie internetowej Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO):
Zintegrowany System Zarzadzania Oświatą
w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych” umieszczono informacje szkołach podstawowych.
Uwaga! W pierwszej kolejności należy zapoznać się z dokumentem zasady rekrutacji do szkół podstawowych (załącznik).

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

 1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym Nabór VULCAN oferty szkół podstawowych oraz dokumentów przydatnych w procesie rekrutacji. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r.
 2. Możliwość elektronicznego wypełnienia w systemie Nabór VULCAN wniosku o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
 3. Rejestracja wniosków w systemie Nabór VULCAN przez dyrektorów zespołów szkolno-przedszkolnych/szkół podstawowych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 14 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 15 kwietnia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
 4. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjne wniosków o przyjęcie do kl. I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 21 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 7 maja 2024 r.
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 26 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 14 maja 2024 r.
 6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca 2024 r. do 8 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 21 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r.
 7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 11 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 28 maja 2024 r.

Rekrutacja do oddziału sportowego - klasa IV

SZANOWNI RODZICE,
Tegoroczna rekrutacja do oddziałów sportowych klas IV w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki rozpocznie się 1 marca 2024 r. i zostanie przeprowadzona w sposób tradycyjny, z pominięciem systemu informatycznego.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającym i spełnianie przez kandydata warunków. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. do 15 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 26 czerwca 2024 r. do 2 lipca 2024 r.
 2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo oświatowe. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 19 marca 2024 r. do 21 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 3 lipca 2024 r. do 5 lipca 2024 r.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Prawo oświatowe. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 25 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 8 lipca 2024 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału sportowego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 26 marca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 9 lipca 2024 r.
 5. Potwierdzenie w formie pisemnego oświadczenia przez rodziców kandydata woli przyjęcia dziecka do oddziału sportowego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 9 lipca 2024 r. do 15 lipca 2024 r.
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do oddziału sportowego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym 9 kwietnia 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym 16 lipca 2024 r.
 7. Dostarczenie przez kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa ukończenia klasy programowo niższej sportowego. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym od 21 czerwca 2024 r. do 25 czerwca 2024 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym od 16 lipca 2024 r. do 19 lipca 2024 r.