Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

ZARZĄDZENIA PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do oddziału sportowego

REGULAMIN DZIAŁANIA ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

SZANOWNI RODZICE,

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO):

https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/rejestr.aspx

w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych”, w terminach określonych w ZARZĄDZENIU NR 22/2023 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, które jest dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronie ZSZO oraz na stronach BIP zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych i zespołu przedszkolnego.

Niniejsza rekrutacja nie dotyczy przedszkoli i placówek niepublicznych.

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 7  I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12

Nabór elektroniczny do oddziału przedszkolnego

Rekrutacja do klasy pierwszej

SZANOWNI RODZICE,

Rekrutacja na wolne miejsca do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego poprzez stronę internetową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Gminy – Miasto Tomaszów Mazowiecki (ZSZO):

https://portal.vulcan.net.pl/jst/tomaszowmazowieckiprojekt/rejestr.aspx

w zakładce „Nabory”, w aplikacji „Nabór dla szkół podstawowych”,

w terminach określonych w ZARZĄDZENIU NR 20/2023 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2023/2024 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, które jest dostępne na stronie BIP Urzędu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, na stronie internetowej ZSZO oraz na stronach BIP zespołów szkolno-przedszkolnych, szkół podstawowych.

Niniejsza rekrutacja nie dotyczy szkół podstawowych prowadzonych przez inne niż Gmina – Miasto Tomaszów Mazowiecki organy.

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO  SZKOŁY OBWODOWEJ

Zgłoszenie przyjęcia dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 12

Nabór elektroniczny do szkoły podstawowej
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Oferta edukacyjna na rok 2023/2024 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski

Oferta edukacyjna na rok 2023/2024 szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski

TERMINY REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia)

Harmonogram kandydata

Instrukcja dla uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 12 dotycząca elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Filmy instruktażowe, które ułatwią kandydatom proces rejestracji wniosków oraz wskażą dalsze czynności z tym związane. Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klasy sportowej na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 

Rekrutacja do klasy sportowej na rok szkolny 2022/2023

Rodzicu, czy wiesz, że ruszyła już rekrutacja do klasy pierwszej. Jeśli masz pytanie, to zadzwoń. Chętnie na nie odpowiemy.   tel. 44 723-95-86 e-mail: zsp2@tomaszow-maz.pl