Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Rekrutacja do klasy sportowej na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023 

Rekrutacja do klasy sportowej na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Oferta edukacyjna szkół na rok szkolny 2022/2023

Terminy drzwi otwartych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tomaszowski


Rok szkolny 2020/2021
Ruszamy z klasą czwartą o profilu siatkarskim! Zapraszamy!

ZARZĄDZENIE 19/2021 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych

ZARZĄDZENIE 92/2021 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów sportowych

Regulamin Działania Oddziałów Sportowych w Szkole Podstawowej nr 12

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28 NP 2020/2021 - do Regulaminu Działania Oddziałów Sportowych w Szkole Podstawowej nr 12

Wniosek rodzica/prawnego opiekuna o przyjęcie dziecka do oddziału sportowego

Akceptacja Regulaminu działania oddziału sportowego

Oświadczenie potwierdzenia woli przyjęcia

Zgoda rodziców na uczęszczanie do klasy sportowej

Ruszamy z klasą 4 o profilu siatkarskim! Zapraszamy


Rekrutacja do „Krok po kroku” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Rekrutacja do przedszkola i oddziału przedszkolnego

Rekrutacja „Krok po kroku”

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę – Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego NABÓR 2021:

https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki

 1. W systemie Nabór 2021 znajdziecie Państwo:
 • szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji
 • niezbędne dokumenty do pobrania i wypełnienia.

https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/dokumenty

 1. Terminy dotyczące:
 • czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym,
 • składania dokumentów

są określone w Zrządzeniu nr 17/2021 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2021:

ZARZĄDZENIE NR 17/2021 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 15 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę-Miasto Tomaszów Mazowiecki

 1. W procesie rekrutacyjnym brane są pod uwagę:
 • kryteria organu prowadzącego, zawarte w Uchwale nr IV/36/2019 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 17.01.2019 r:

UCHWAŁA NR IV/36/2019RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 17 stycznia 2019 r.w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych (które należy dołączyć do wniosku):

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o miejscu pracy rodzica(ów), o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej lub gospodarstwa rolnego

Oświadczenie, że kandydat posiada rodzeństwo w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w szkole w przypadku zespołu szkolno-przedszkolnego

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka

Oświadczenie o kandydowaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Oświadczenie o zamieszkaniu kandydata w obwodzie szkoły, w której znajduje się oddział przedszkolny

Oświadczenie, że kandydat posiada rodzeństwo w przedszkolu

Oświadczenie o pochodzeniu kandydata z rodziny objętej wsparciem asystenta rodziny lub nadzorem kuratorskim

 1. Od 1 marca do 8 marca 2021 r. można składać deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Dokument ten składa Rodzic/Opiekun prawny, zainteresowany uczęszczaniem jego dziecka do:
 • tego samego Przedszkola, co w bieżącym roku
 • oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej, która jest w tym samym Zespole, co Przedszkole, do którego dziecko obecnie uczęszcza.

Wypełnioną w formie elektronicznej i podpisaną przez Rodziców/Opiekunów prawnych deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy przesłać do:

 • Przedszkola nr 7 na adres e – mail: p7@tomaszow-maz.pl lub dostarczyć osobiście
 • do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 na adres e – mail: zsp2@tomaszow-maz.pl lub dostarczyć osobiście.
 1. Od 15 marca do 26 marca 2021r. można składać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego. Dokument ten składa Rodzic/ Opiekun prawny, zapisujący dziecko po raz pierwszy do danej palcówki. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające kryteria ustawowe, o ile są spełnione (patrz: pkt 3, ppkt b)).

Wypełniony w formie elektronicznej i podpisany przez Rodziców/Opiekunów prawnych wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego należy przesłać do:

 • Przedszkola nr 7 na adres e – mail: p7@tomaszow-maz.pl lub dostarczyć osobiście
 • do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 na adres e – mail: zsp2@tomaszow-maz.pl lub dostarczyć osobiście.
 1. Od 8 kwietnia do 15 kwietnia 2021 do godz. 16.00 należy potwierdzić wolę przyjęcia (do wydrukowania z poniższego linku)

OŚWIADCZENIE POTWIERDZENIA WOLI PRZYJĘCIA

 1. Rodziców składających deklarację/wniosek prosimy również o wypełnienie informacji dotyczącej godzin pobytu dziecka w placówce:

INFORMACJA DOTYCZĄCA GODZIN POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 1. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji znajdziecie Państwo w poniższych informatorach:

INFORMATOR DLA RODZICÓW

Informacja na temat rekrutacji do przedszkoli

 1. Regulamin Rekrutacji:

REGULAMIN REKRUTACJI PRZEDSZKOLA NR7 i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 2021 - 2022.pdf

Wszystkich Rodziców, którzy mają jakiekolwiek pytania odnośnie procesu rekrutacyjnego zachęcamy do kontaktu telefonicznego, bądź e-mailowego. Postaramy się odpowiedzieć na każde Państwa pytanie

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim


Rodzicu, czy wiesz, że ruszyła już rekrutacja do klasy pierwszej. Jeśli masz pytanie, to zadzwoń. Chętnie na nie odpowiemy.   tel. 44 723-95-86 e-mail: zsp2@tomaszow-maz.pl

Rekrutacja do klasy I - dokumenty

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

zaproszenia na wydarzenie

Szanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy działanie Systemu naboru elektronicznego firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku pokazując na żywo działanie systemu.

Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00, będzie trwać maksymalnie 90 minut. Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube. 

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/22

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00. Należy wskazać wówczas przyczynę niedotrzymania pierwotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 24 września 2021 r.
 • Nieprzedłożenie do 24 września 2021 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.
 • Ogłoszony harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające (o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym (o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 przeprowadza się postępowanie uzupełniające w terminach określonych w tabeli.
 • Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022, będą przyjmowani do tych szkół w trakcie roku szkolnego (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).
 • Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

Więcej