KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Informacje


ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

 


ROK SZKOLNY 2019/2020

Informacja dla Rodziców dzieci sześcioletnich
rozpoczynających edukację w oddziale przedszkolnym

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że wyprawka plastyczna do zerówki zostanie ustalona wspólnie ze wszystkimi rodzicami z grupy na pierwszym zebraniu organizacyjnym. Przedszkolaki w pierwszym tygodniu pracy będą miały zapewnione materiały.

Prosimy jedynie o przygotowanie dzieciom niezbędnych rzeczy takich jak:

- buty na zmianę,

- awaryjny zestaw ubrań spakowany w podpisanym worku

- podpisana szczoteczka, pasta i kubek do mycia zębów.

Nauczycielki z Tęczowej Akademii

 

 


30.06.2020 r.

Jak przygotować dziecko do pierwszej klasy?

Rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej jest jednym z większych wydarzeń w życiu dziecka, a zarazem dużym wyzwaniem dla rodziców. To od rodziców przede wszystkim zależy nastawienie dziecka do nauki i szkoły. Jak pomyślnie przejść przez ten etap? Co zrobić, by pierwsze dni były wspominane jako radosne, a nie pełne stresu i problemów?. Zachęcamy do zapoznania się i  skorzystania ze wskazówek zawartych w poniższych artykułach.

https://tylkodlamam.pl/jak-przygotowac-dziecko-do-pierwszej-klasy/

https://egaga.pl/10-wskazowek-jak-przygotowac-dziecko-do-rozpoczecia-nauki-w-szkole/

 


10.06.2020 r.

Wpływ zwierząt na rozwój emocjonalny dziecka

Praktycznie niemal każde dziecko w pewnym momencie chce mieć jakieś zwierzątko. Dla rodziców jest to oczywiście zapowiedź dodatkowych obowiązków, ponieważ dziecko nie od razu sprosta opiece nad pupilem. Jednak naprawdę warto kupić dziecku żywego przyjaciela, gdyż bardzo wiele dzięki temu zyska.  Zachęcamy do przeczytania poniższego artykułu i zapoznania się, jaki jest wpływ zwierząt na rozwój emocjonalny dziecka.

https://psy-pies.com/artykul/wplyw-zwierzat-na-rozwoj-emocjonalny-dziecka,1889.html


25.05.2020 r.

„W rodzinnym kręgu” -  Znaczenie rodziny w życiu dziecka.

Pomimo upływu czasu i ogromnych zmian dokonujących się na świecie najważniejszą rolę w życiu każdego człowieka odgrywa rodzina. Jest ona podstawowym środowiskiem życia dziecka i od jej atmosfery, realizowanych przez nią funkcji i wartości zależy jakimi osobami staną się w życiu dorosłym dzieci w niej dorastające. Aby lepiej zrozumieć funkcję rodziny w życiu małego dziecka, zapraszamy do lektury artykułu.

link: https://sp382.warszawa.pl/pdf/w_rodzinnym_kregu.pdf


19.05.2020 r.

„Kształtowanie emocji dzieci w wieku przedszkolnym” - emocje odgrywają ważną rolę
w życiu każdego człowieka - zarówno dzieci jak i dorosłych . Towarzyszą nam w różnych sytuacjach, odpowiadają za nasze relacje ze światem zewnętrznym.  Prosimy o zapoznanie się z artykułem.

Link: https://www.mielec.pl/przedszkole16/artykul36.pdf

 


https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli 

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi 

Informacje z MEN:

Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego 

 • Od 6 maja br. otwieramy przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy przedszkolnej.
 • W pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Organ prowadzący przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej lub inną formę wychowania przedszkolnego,
 • Pomoże dyrektorowi w zapewnieniu opieki nad dziećmi i realizowaniu skierowanych do niego wytycznych.
 • Zobliguje dyrektora do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie placówki.
 • Zapewni środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki.
 • W miarę możliwości zapewni dodatkowe pomieszczenia dla dzieci, a także wyposażenie tych pomieszczeń.
 • W razie potrzeby zaopatrzy pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki, ewentualnie przyłbice, nieprzemakalne fartuchy z długim rękawem.
 • Wesprze dyrektora placówki w organizacji żywienia, w tym w wyborze bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych, także w sytuacji wyboru dostawcy zewnętrznego (tzw. cateringu).
 • Ustali szybki sposób komunikacji z dyrektorem, np. do raportowania o liczbie dzieci lub w sytuacji podejrzenia zakażenia.
 • Zabezpieczy możliwość szybkiego uzupełniania kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.
Dyrektorze,
 • Od 6 maja br. zorganizuj zajęcia dla dzieci. Grupy powinny przebywać w wyznaczonych i stałych salach. Jeśli jest to możliwe, liczebność grup powinna być mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli.
 • W miarę możliwości ogranicz przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
  Zadbaj o zachowanie dodatkowych środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami, w tym z dostawcami posiłków.
 • Przy wejściu do przedszkola/szkoły bezwzględnie umieść płyn do dezynfekcji rąk
  i zobliguj wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 • O ile jest taka potrzeba, zaopatrz pracowników w środki ochrony osobistej,
  w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.
 • W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś – wywieś plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.
 • Wyłącz źródełko lub fontannę wody pitnej. Jeśli w placówce znajdują się inne dystrybutory wody, dzieci powinny z nich korzystać pod nadzorem nauczyciela. Zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały określone na stronie internetowej GIS.
 • Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw i boisk.
 • Jeżeli nie możesz zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na szkolnym placu zabaw lub boisku, musisz go oznaczyć taśmą i odpowiednio zabezpieczyć przed używaniem.
 • Zapewnij sprzęt i środki oraz monitoruj prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
  do spożywania posiłków.
 • Przygotuj procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i skutecznie poinstruuj pracowników, jak należy je stosować. Pamiętaj, że każde wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione
  i wyjaśnione odbiorcom.
 • Przeprowadź spotkania z pracownikami i zwróć uwagę, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.
 • W miarę możliwości nie angażuj w zajęcia opiekuńczenauczycieli i innych pracowników powyżej 60. roku życia.
 • W miarę możliwości unikaj rotacji nauczycieli podczas sprawowania opieki
  nad dziećmi.
 • Wyznacz i przygotuj pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej
  i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 • Umieść w łatwo dostępnym miejscu numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Przygotuj ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami.
 • Jeżeli organizujesz stołówkę, to obok warunków wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadź zasady szczególnej ostrożności, np. korzystanie z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 • Zorganizuj bezpieczne spożywanie posiłków, w tym np. spożywanie posiłków w małych grupach, czyszczenie blatów, stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu
  w temperaturze min. 60 O C lub je wyparzać.
 • Wymagaj od dostawców cateringu jednorazowych pojemników i sztućców.
Nauczycielu,
 • Wyjaśnij dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
  i dlaczego zostały wprowadzone.
 • Nie organizuj wyjść poza terenplacówki, np. spaceru do parku.
 • Usuń z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
  pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystujesz przybory sportowe,
  np. piłki, skakanki, obręcze, powinieneś je systematycznie dezynfekować.
 • Wietrz salę, w której organizujesz zajęcia, co najmniej raz na godzinę i prowadź gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach.
 • Zwracaj uwagę, abydzieciczęsto i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizuj pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji. Przypominaj i dawaj przykład.
 • Unikaj organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
Rodzicu,
 • Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 • Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa
  i ust
  podczas drogi do i z placówki.
 • Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 • Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś
  na kwarantannie lub w izolacji.
  Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu
  oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów
  czy zabawek.
 • Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
  Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
  z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
 • Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
  czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się
  przez obserwację dobrego przykładu.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Państwowa Inspekcja Sanitarna

 


Szanowni Państwo Dyrektorzy,

wczoraj, 29 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP zostały opublikowane rozporządzenia umożliwiające wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. Są one dostępne na stronach: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/780 i http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/781.

Nowe regulacje prawne załączam do wiadomości. Przekazuje również zestaw pytań i odpowiedzi, które pojawiają się w kontekście otwarcia placówek. Mam nadzieję, że będę one dla Państwa pomocne, szczególnie w kontaktach z rodzicami.

 

Załączniki:

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

&A Otwieramy przedszkola – informacja MEN

 

Z wyrazami szacunku

Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:


Warszawa, 29 kwietnia 2020 r.


Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Departament Informacji i Promocji


Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego będą otwarte.

Apelujemy do samorządów, by z placówek w pierwszej kolejności, mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Warto, aby pierwszeństwo uzyskały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Decyzja rządu o otwarciu przedszkoli wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wielu rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. To ważny element w przywracaniu funkcjonalności placówek oświatowych. Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę priorytetem

Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków. Zalecamy, aby jedna grupa przedszkolna przebywała w wyznaczonych i stałych salach. W miarę możliwości w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. Poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).

Zalecamy również, aby grupa przedszkolna obejmowała dzieci w zbliżonym wieku,
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. Z sal powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.

Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Przypominamy, że podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry sugerujemy, by do opieki nad dziećmi nie byli angażowani nauczyciele i pracownicy przedszkola powyżej 60. roku życia.

Każda placówka musi być wyposażona w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku. Zalecamy również, aby placówki posiadały pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.


Jak i komu zgłosić chęć skorzystania dziecka z przedszkola?

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki. Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu zgłaszania chęci uzyskania opieki nad dzieckiem, określi dyrektor danej placówki wspólnie z organem prowadzącym. 


Poradnie psychologiczno-pedagogiczne wracają do pracy stacjonarnej

Bezpośrednia praca z dziećmi i młodzieżą najczęściej dotyczy spotkań indywidualnych, a jej realizacja jest bardziej efektywna w osobistym kontakcie. Dlatego też przywracamy stacjonarną pracę poradni psychologiczno-pedagogicznych. Rozpoczyna się czas diagnozowania dzieci i uczniów w celu wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla przyszłości edukacyjnej i dalszych losów dzieci. Nie ma możliwości, aby otrzymać je zdalnie. Stąd potrzeba powrotu do stacjonarnej pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, mogą być nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.


Zmiany terminów dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dyrektorzy szkół mogą zmieniać ustalone wcześniej daty dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, tak aby dni te odpowiadały faktycznym terminom egzaminów. Do tej pory przepisy na to nie pozwalały.

 

Możliwy powrót do kursów zawodowych oraz praktyk zawodowych słuchaczy szkół policealnych

Od 4 maja br. wraca możliwość realizacji kształcenia praktycznego na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach umiejętności zawodowych oraz innych kursach spoza podstawy programowej. Kształcenie teoretyczne, tak jak dotychczas, będzie realizowane zdalnie.

Będzie również możliwość odbywania przez słuchaczy szkół policealnych obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych u pracodawców.

Kursy i praktyki będą możliwe pod pewnymi warunkami. Ich uczestnicy powinni wyrazić zgodę na udział, a szkoła/placówka, podobnie jak i pracodawca muszą zapewnić i zachować zasady bezpieczeństwa związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19.

Ponadto na czas pandemii rozszerza się formy realizacji praktyk zawodowych przez słuchaczy szkół policealnych i uczniów technikum, np. o zaliczenie pracy wykonywanej w danym zawodzie lub wolontariatu, stażu zawodowego zrealizowanego w ramach projektów unijnych czy też o realizację projektu edukacyjnego we współpracy z pracodawcą.

 

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej 

 

 


BAJKI POMAGAJKI

Bajki terapeutyczne pomagają dzieciom w trudnych chwilach, tłumaczą w prosty sposób jak poradzić sobie w nowej – nieznanej sytuacji. Zachęcamy do lektury!

Linki:

https://bajki-zasypianki.pl/dziecko-w-przedszkolu/ 

http://www.pomagamydzieciom.info/files/pdf/bajki%20terapeutyczne%20PROMYK%20SLONCA.pdf

 

Oferta edukacyjna mediów publicznych dla najmłodszych

Oferta Telewizji Polskiej:

Oferta dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:

 • pasmo edukacyjne „Wesoła Nauka” emitowane każdego dnia, od poniedziałku do piątku, na antenie TVP2 o godz. 11:40-12:30. Program jest skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli. W programie trwającym ok. 30 minut dzieci zobaczą zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy, propozycje zajęć sportowych, prac twórczych oraz zajęć muzycznych;
 • program „Wielkie Dzieła Małych Rąk” to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proponuje dzieciom naukę przez zabawę. Program obejmuje elementy matematyki, języka polskiego, przyrody, języków obcych oraz zajęcia ruchowe. Omawiane zagadnienia oparte są na postawie programowej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Emisja programu o godz. 7:05-8:00 na kanale TVP 2 od poniedziałku do piątku.
 • „Domowe przedszkole” TVP ABC, to oferta dla najmłodszych dzieci
  i ich rodziców; którą również można znaleźć na tvp.pl.

Oferta Polskiego Radia:

Polskie Radio Dzieciom - to całodobowa stacja radiowa, która od godz. 7.00 rano nadaje programy dla dzieci, a od godz. 21.00 dla dorosłych. W ramówce stacji znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

 


„ Wsparcie psychologiczne w czasie epidemii"

Polecane do obejrzenia przez Panią Pedagog filmy - Akademia NFZ

„Społeczna odpowiedzialność - myśl o innych”
https://www.youtube.com/watch?v=CXmkOcEsYGU

„Zespół stresu pourazowego - jak zadbać o swoją przyszłość”

https://www.youtube.com/watch?v=1N_LK4BlaZQ


Co to jest gotowość szkolna?

Gotowość szkolna (inaczej dojrzałość szkolna) to nic innego jak emocjonalna, intelektualna i fizyczna zdolność dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

https://www.edziecko.pl/starsze_dziecko/7,79317,24607581,gotowosc-szkolna-dzieci-czym-jest-i-jak-ja-zdiagnozowac.html


Dlaczego warto czytać dzieciom?

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”

Wisława Szymborska

Czytając dziecku zaspokajamy jego potrzeby emocjonalne – czego nie zrobi za nas komputer ani telewizja. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z poniższym artykułem.

https://cloud6z.edupage.org/cloud/Dlaczego_warto_czytac_dzieciom.pdf?z%3AfFMcIZJV7ANxf6rnmiSZvARTsQReXRFQDiop3BW71eKyWPBs6ZYm2ye4qJQXrnFp


Polecane strony do zabaw z dziećmi w domu

W związku z zawieszeniem zajęć, zachęcamy Rodziców do korzystania ze stron zabaw edukacyjnych, z których można czerpać wiele inspiracji, by zorganizować dzieciom czas w domu.
Oto one:

Serwis Telewizji Polskiej 

https://rozrywka.tvp.pl/47090255/telewizja-polska-blizej-dzieci-i-mlodziezy%20-

Telewizja Polska przygotowała dla dzieci i młodzieży produkcje o charakterze edukacyjnym, popularnonaukowym i kulturalnym. Na kanale dziecięcym TVP ABC w godz. 8:00-13:00 młodzi widzowie będą mogli codziennie obejrzeć różne programy edukacyjne.

Wśród nich są m.in.: „Al-chemik” – program, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne, a także „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza również najmłodszych do oglądania programów takich jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”, „Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.”

Serwis Polskie Radio Dzieciom

www.polskieradio.pl/18,Polskie-Radio-Dzieciom

To całodobowa stacja radiowa zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W ramówce znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

Dziennikarze Polskiego Radia Dzieciom starają się być wszędzie tam, gdzie dzieje się coś interesującego i wartościowego dla najmłodszych. W swoich programach realizują misję edukacyjną i dbają o poprawność językową. Programy emitowane na antenie Polskiego Radia Dzieciom wspierają rozwój wyobraźni i kreatywności. Wspomagają także proces edukacji, odnosząc się pośrednio i bezpośrednio do programu nauczania.

Oraz:

https://eduzabawy.com/

https://mojedziecikreatywnie.pl/2015/04/eksperyment-chemiczne-jojo

https://naukaizabawa.squla.pl/demo/zerowka/misje/cyferki/liczenie

https://www.matzoo.pl/

https://panimonia.pl/

https://przedszkolankowo.pl/

https://e-kolorowanki.eu/

https://czasdzieci.pl/

https://printoteka.pl/


 

W związku z ogłoszonym przez MEN zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych od 12 do 25 marca 2020 r. informujemy, że na stronie internetowej szkoły w zakładce Oddział Przedszkolny dostępne są materiały edukacyjne do wykorzystania przez dzieci w domu. MEN informuje, że: „przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki. W tym czasie warto uzupełnić swoje wiadomości lub umiejętności”.

Zachęcamy zatem do korzystania z propozycji zajęć i zabaw edukacyjnych dla dzieci na każdy dzień.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA 6 LATKÓW 2019/2020
od 25.03.2020 – 10.04.2020
9.00 - 9.20
Zabawy ogólnorozwojowe rozwijające aktywność: fizyczną, emocjonalną, społeczną i poznawczą.
9.20 – 9.50
Realizacja zadań edukacyjnych realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
9.50 – 10.15
Ćwiczenia rozwijające zainteresowania dzieci i wspierające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (plastyczne, muzyczne, ruchowe matematyczne itp.)
10.00 – 10.45
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci.
 

Drodzy Rodzice!

W związku z zaistniałą sytuacją i wprowadzeniem zdalnego nauczania przekazuję informację, co do naszej pracy z językiem angielskim. Państwa dzieci powinny posiadać w domu płytę CD, która była dołączona do naszych kart pracy „Angielski dla zerówek”. Jeżeli ktoś zostawił tę płytę w szkole, jest możliwość jej pobrania w Internecie. Trzeba wejść na stronę macmillan.pl, następnie w zakładkę Strefa ucznia, wybrać Przedszkole, potem Angielski dla zerówek i następnie Pupil’s CD. Tutaj mamy Pobierz.


 
Bajka dla dzieci na trudny czas kwarantanny.

 

Dzieciom trudno zrozumieć jest, po co ta „kwarantanna”? Ta krótka bajka wszystko im wyjaśni, bez lęku! Opowiada ona  o złym Królu Wirusie i dobrej Kwarantannie. W bardzo konkretny, opisowy, ale i przyjazny sposób pokazuje obecną sytuację. To ratunek dla rodziców, którzy nie wiedzą, jak rozmawiać z dzieckiem o koronawirusie. Taki przekaz trafia do dziecięcej wyobraźni i sprawia, że przedszkolakom łatwiej będzie pogodzić się z faktem, iż muszą siedzieć w domu.

Bajka o Królu Wirusie i dobrej kwarantannie – audiobook

http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/Bajka-O-Krolu-Wirusie-Dorota-Brodka.mp3

Bajka o Królu Wirusie i dobrej kwarantannie – pdf

http://dorotabrodka.pl/wp-content/uploads/2020/03/bajka-o-kwarantannie-i-wirusie-z-kolorem.pdf

 


Pomysły na dobry start!

Serdecznie zapraszamy Rodziców do skorzystania z propozycji zabaw i aktywności dla dzieci. W każdy poniedziałek i w każdą środę na stronie wydawnictwa WSiP, będą umieszczane nowe zestawy zabaw na kolejne dni. Zapraszamy do pobrania materiałów w ramach projektu Przedszkole WSiP ONLINE.

Link:

https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/