Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Lekcja otwarta - język angielski

Scenariusz lekcji otwartej z języka angielskiego w klasie I b z wykorzystaniem TIK przeprowadzonej przez Renatę Hajduk dla nowo zatrudnionego nauczyciela w dniu 14.11.2019r.

Temat: Powtórzenie wiadomości z rozdziału „Toys”.

Cele zajęć:

 • utrwalenie słownictwa związanego z zabawkami oraz przymiotnikami opisującymi zabawki;
 • doskonalenie posługiwania się konstrukcją „Can I have a robot, please”, „Here you are”, „Thank you”;
 • słuchanie, rozumienie i aktywne reagowanie na wydawane przez nauczyciela polecenia;
 • kształtowanie wiary we własne możliwości językowe.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

Uczeń:

 • rozumie, nazywa, czyta nazwy zabawek oraz przymiotniki opisujące zabawki;
 • posługuje się konstrukcją „Can I have a robot, please”, „Here you are”, „Thank you”;
 • słucha, rozumie i aktywnie reaguje na wydawane przez nauczyciela polecenia;
 • wierzy we własne możliwości językowe.

Metody pracy:

 • gry i zabawy językowe,
 • metody oglądowe,
 • meto­da komunikacyjna,
 • metody aktywizujące.

Formy pracy:

 • indywidualna,
 • zbiorowa

Środki dydaktyczne: multibook, minikarty obrazkowe, ćwiczenia „Bugs Team 1”.

Czas trwania: 45 min

Przebieg zajęć:

ROZPOCZĘCIE LEKCJI:

 • Przywitanie uczniów: „Hello children”.
 • Zabawa „Yes or No” – nauczyciel zgaduje nazwy zabawek, które pokazuje uczniom na mini kartach obrazkowych, uczniowie mówią No, jeśli n-l nie zgadł i Yes, jeśli odgadł. Po tym zamian ról – uczniowie zgadują, n-l mówi Yes or No.
 • Zabawa – kupowanie zabawek (Can I have a …, please? Here you are. Thanks.) – wręczanie mini kart obrazkowych.

GŁÓWNE ZADANIA

 • Utrwalenie nazw zabawek – (listen and find) – n-l na tablicy interaktywnej pokazuje uczniom obrazki zabawek. Uczniowie słuchają ścieżki dźwiękowej, odszukują właściwy obrazek i podają jego numer Say the number - number 3, etc.
 • Dobieranie podpisów do obrazków – uczniowie na tablicy interaktywnej przy użyciu pióra dobierają angielskie wyrazy do obrazków i sprawdzają poprawność wykonanego zadania.
 • Słuchanie i wskazywanie postaci – uczniowie słuchają ścieżki dźwiękowej i wskazują postać z historyjki obrazkowej, która wypowiada usłyszane zdanie.
 • Słuchanie i poprawianie usłyszanych zdań – przypomnienie przymiotników opisujących zabawki z użyciem mini kart obrazkowych, następnie uczniowie słuchają zdania i poprawiają go zgodnie z rysunkiem, np. It’s small. No, it’s big.
 • Oglądanie filmu i wykonywanie poleceń.
 1. utrwalenie wyrażeń Can I have a …, please. Here you are. Thanks.
 2. przypomnienie magicznego zaklęcia z historyjki obrazkowej, powtarzanie Oh, no! It’s a car. Can I have a bike, please?
 3. zabawa Yes or No – słuchanie zdań, potwierdzanie lub zaprzeczanie.
 • Praca w ćwiczeniach (sprawdzanie wykonanej pracy na tablicy interaktywnej)
 1. przyklejanie naklejki z zabawką do odpowiedniego pudełka (zabawka musi spełniać określone kryterium, np., musi być duża lub stara, etc i pasować do pozostałych zabawek),
 2. wyszukiwanie zabawek na rysunku i kolorowanie.

ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ

 • Podanie pracy domowej.
 • Pożegnanie.

Prowadząca zajęcia: Renata Hajduk

Obserwująca zajęcia: Paulina Tomasik