Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Innowacja "Mały siatkarz"

Autor: nauczyciel wychowania fizycznego Dominik Ogłuszka

Przedmiot: wychowanie fizyczne – wprowadzanie do piłki siatkowej przygotowanie do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa.

Rodzaj innowacji: programowa, organizacyjna, metodyczna

Data wprowadzenia: 01.09.2021 r.

Data zakończenia: 21.06.2024 r. z możliwością kontynuacji w kolejnych latach.

Zakres innowacji:

Adresatem innowacji są uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zajęcia z piłki siatkowej w zakresie realizacji innowacji odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych dwa razy w tygodniowo dla jednego oddziału.

Wprowadzenie innowacji ma na celu wpisanie się w tradycje naszej szkoły, miasta Tomaszowa Mazowieckiego i strategie rozwoju piłki siatkowej, jako dyscypliny strategicznej w mieście. Przygotowanie uczniów I etapu edukacyjnego do kształcenia w klasie sportowej o profilu piłka siatkowej w II etapie edukacyjnym (w klasie 4).

Zadanie innowacyjne ma na celu adaptację i wdrożenie dzieci do wysiłku fizycznego, podniesienie aktywności fizycznej, z wykorzystaniem obiektów szkoły – sali gimnastycznej, boiska „Orlik”. Ze względu na podniesienie poziomu bezpieczeństwa, jakości i efektywności prowadzonych zajęć, każdy oddział otrzyma przydział 1 godz. zajęć tygodniowo prowadzonej przez nauczyciela wychowania fizycznego autora innowacji.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone wieloletnimi obserwacjami i doświadczeniem w tworzeniu klas sportowych o profilu siatkarskim w Szkole Podstawowej nr 12 oraz nastawieniem i tradycją miasta do rozwoju dyscypliny piłki siatkowej.

Innowacja pedagogiczna „Mały siatkarz” jest wskazana i potrzebna, gdyż wzbogaca ona  dotychczasową ofertę zajęć pozalekcyjnych w szkole. Wychodzi naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, oraz stwarza możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, a w przyszłości ich aktywnego udziału w tworzeniu klasy sportowej o profilu piłka siatkowa oraz w życiu rekreacyjno – sportowym szkoły i miasta.

Piłka siatkowa to aktywność, którą polecić można każdemu dziecku. Dla dzieci z klas 1-3, są to zajęcia wdrażające do wysiłku fizycznego z elementami gier zespołowych z ukierunkowaniem piłki siatkowej. Zajęcia na sali gimnastycznej, boisku szkolnym stają się dla nich doskonałą zabawą, ponieważ ułatwiają im relaks fizyczny jak i psychiczny.Wcześnie podjęta aktywność fizyczna sprawia, że lepiej się rozwijają, są zdrowsze i bardziej sprawne. Ćwiczenia fizyczne pobudzają rozwój ich mięśni.

Dzieci, które uczęszczają na zajęcia sportowe mają lepiej rozwinięty aparat ruchu, lepszy apetyt, zdrowe serce i prosty kręgosłup. Często stają się bardziej odważne i z większą pewnością siebie podchodzą do nowych, nieznanych sytuacji. Dzięki zajęciom wprowadzającym do mini siatkówki dzieci ukształtują w sobie odpowiednie zachowania i będą umiały odnaleźć się w różnych trudnych sytuacjach życiowych. Zapewni im to możliwość aktywnego i przede wszystkim zdrowego stylu życia.

Cele ogólne innowacji: 

  1. Wszechstronny rozwój psychofizyczny dziecka.

  2. Ukształtowanie  odpowiednich  zachowań  w grupie rówieśniczej.

  3. Oswajanie z piłką i poruszanie się po boisku.

  4. Wdrażanie nawyków bezpiecznego zachowania i zasad fer play.

  5. Integracja zespołu klasowego po pandemii Covid – 19.