KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Rok szkolny 2020/2021


Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka, w odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży, został uruchomiony całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania  800 12 12 12 oraz dedykowany młodym ludziom czat internetowy SOS Czat – Rzecznik Praw Dziecka (brpd.gov.pl). Oba kanały komunikacji udzielają młodym osobom w kryzysie wsparcia i pomocy psychologicznej.

Więcej


Jak zorganizować dzieciom i młodzieży warunki do nauki w domu?

 


>> Szczególne rozwiązania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 


Cyberprzemoc – poradnik dla rodziców

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/cyberprzemoc--poradnik-dla-rodzicow

 


 DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

(propozycje)

TERMINY KONSULTACJI DLA RODZICÓW

(pierwszy poniedziałek miesiąca)

 TERMINY ZEBRAŃ

 Z RODZICAMI

14.10.2020

19.02.2021

18.05.2021

25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021

04.06.2021

5.10.2020

7.12.2020

1.03.2021

4.05.2021 (uwaga wtorek)

7.06.2021

08.09.-  11.09.2020

17.11. – 20.11.2020

25.01. – 28.01.2021

20.04. – 23.04.2021

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW NA SPOTKANIA Z WYCHOWAWCAMI

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

KLASA

DATA

GODZ.

SALA

WYCHOWAWCA

0

8.09.

17.00

„Tęczowa Akademia”

A. Baran/A Zięba

1a

8.09.

17.00

10

M. Mąkoszewska

1b

8.09.

17.00

11

B. Milczarek

2a

8.09.

17.00

19

M.Bińczyk

2b

8.09.

17.00

20

R.Hajduk

3a

8.09.

17.00

1

B.Daras

3b

8.09.

17.00

9

A.Filip

3c

8.09..

17.00

5

J.Piątkowska

4a

9.09.

17.00

1

M. Głowa

4b

9.09.

17.00

13

E. Brzostowicz

4c

9.09.

17.00

5

K. Miłek

4d

9.09.

17.00

8

Promińska

5a

9.09.

17.00

21

W. Milczarek

6a

10.09.

17.00

9

D. Witulska

6b

10.09.

17.00

18

J.Golczyk

6c

10.09.

17.00

5

M. Seneta

7a

10.09.

17.00

6

A.Link

7b

10.09.

17.00

21

E. Wójcik-Pawlik

7c

10.09.

17.00

13

A.Świech

7d

10.09.

17.00

1

D. Ogłuszka

8a

11.09.

17.00

18

M.Tatarynowicz

8b

11.09.

17.00

21

M.Bernacka

8c

11.09.

17.00

1

E.Chachuła

8d

11.09.

17.00

6

E.Bojanowska

 

Wyprawka dla ucznia rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2020/2021
 1. Zeszyty (włożone w okładkę i podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka):
 • Dwa zeszyty w trzy linie kolorowe (16- kartkowe).
 • Dwa zeszyty w kratkę- bez marginesów (16 kartkowy)
 1. Piórnik (podpisany)z pełnym wyposażeniem: 2 ołówki, temperówka, gumka, linijka 15-20cm, kredki ołówkowe, nożyczki, klej w sztyfcie, dwa kolorowe długopisy/zielony, niebieski/.
 2. Dwie cienkie papierowe teczki (podpisane).
 • Jedna przeznaczona będzie dla ucznia na domowe karty pracy (pozostaje w tornistrze ucznia),
 • druga – przeznaczona na wykonane prace plastyczne/karty pracy ucznia – zostaje w szkole.
 1. Teczka tekturowa z zapięciem na przybory plastyczne wyposażona w: blok rysunkowy biały i kolorowy (A4), blok techniczny biały i kolorowy (A4), farby plakatowe, pędzel cienki i gruby, papier kolorowy, plastelina, kredki ,,Bambino”, pastele olejne.
 1. Zajęcia na pływalni:
 • Strój kąpielowy, czepek, klapki, ręcznik, okulary
 1. Zajęcia ruchowe:
 • Koszulka (biała- bez nadruków), ciemne spodenki, odpowiednie obuwie (biała podeszwa)
 1. Worek na buty (podpisany)

WAŻNE- wszystkie wymienione przybory, rzeczy muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka.

 


Rok szkolny 2019/2020


Polisa ubezpieczeniowa NNW na rok szkolny 2019/2020

InterRisk EDU-A/P 064446

 

Procedury:

>> PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII

>> Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dla klas I-III

>> Zasady korzystania z szatni w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim podczas zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz konsultacji

>> Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem Covid-19 u dziecka w Szkole Podstawowej nr 12 w Tomaszowie Mazowieckim

>> Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka - konsultacje dla rodziców

>> Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka - klasy I - III

>> Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego dziecka


Tomaszów Mazowiecki, 25.03.2020.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice!

 

  Powołując się na:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 492),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 530),
 • ustawy z dnia 2 marca 2020 roku art. 3 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),

przekazuję Państwu  informacje w sprawie organizacji realizacji zadań  dydaktyczno – wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II  w Tomaszowie Mazowieckim z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:

 1. Nauczyciele realizując podstawę programową, rozplanowują poszczególne treści, w oparciu o zmodyfikowany plan zajęć, uwzględniający:
 • potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w zależności od ich wieku i etapu edukacyjnego,
 • tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas,
 • specyfikę zajęć,
 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 • zalecenia medyczne dotyczące czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną oraz wiek uczniów i etap kształcenia.
 1. Do realizacji zadań związanych z procesem kształcenia będą wykorzystywane metody i techniki kształcenia na odległość. Prowadzący nauczania zdalne będą pracowali w oparciu o różnorodne rozwiązania technologiczne, które zapewniają uczniom dostęp do materiałów, w szczególności z wykorzystaniem:
 • e-materiałów dydaktycznych dostępnych na stronach epodreczniki.pl, www.gov.pl/zdalnelekcje, www.cke.gov.pl, www.ore.edu.pl; programów i materiałów prezentowanych na kanałach telewizji publicznej, w tym kanałach internetowych,
 • platformy zoom, głównie do wprowadzania nowych treści podczas spotkań on-line, wspomagającej zdalne nauczanie,
 • dziennika elektronicznego, do zamieszczania dedykowanych uczniom materiałów,
 • poczty elektronicznej, forum społecznościowego,
 • innych wybranych indywidualnie przez nauczyciela elektronicznych zasobów dydaktycznych dostępnych w sieci lub wcześniej zgromadzonych własnych materiałów elektronicznych,
 • materiałów wytwarzanych samodzielnie w postaci tekstów, prezentacji, filmów i innych form, wykorzystywanych w nauczaniu.

W przypadku braku swobodnego dostępu ucznia do Internetu zakłada się opracowanie przez nauczycieli przedmiotu alternatywnych rozwiązań, tj. przygotowanie raz w tygodniu pakietu materiałów do wydruku i przekazanie go w formie elektronicznej wychowawcom. Wychowawca drukuje pozyskane zadania w szkole i zapewnia ich przekazanie odbiorcom.

 1. O sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposobie weryfikacji ich wiedzy i umiejętności każdy nauczyciel informuje uczniów i ich rodziców za pośrednictwem wysłanej wiadomości przez dziennik elektroniczny lub inny ustalony z rodzicem.
 2. Indywidualne konsultacje z uczniem/rodzicem, nauczyciele prowadzą w miarę potrzeb, min. z wykorzystaniem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, rozmów telefonicznych, sms, forów społecznościowych lub innych wybranych przez nauczyciela.
 3. Pedagog prowadzi porady i konsultacje, grupy wsparcia związane ze zgłaszanymi przez rodziców, uczniów, nauczycieli problemami z wykorzystaniem dostępnych zasobów cyfrowych.
 4. Logopeda przygotowuje i przekazuje rodzicom spersonalizowane ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje.
 5. Nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne oraz kształcenie specjalne koordynuje pracę uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym, uwzględniając pracę na odległość.
 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia komputerowe oprócz realizacji podstawy programowej, upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zagrożeń związanych z korzystaniem z technologii informacyjno – komunikacyjnej
 7. Nauczyciele wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym:
 • realizują zadania zapisane w podstawie programowej w oparciu o zmodyfikowany Ramowy Rozkład Dnia uwzględniając rozwój dziecka we wszystkich obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym,
 • sposób i zakres realizowanych działań edukacyjnych codziennie zamieszczają na stronie internetowej szkoły w dedykowanej zakładce, w której oprócz proponowanych zabaw, ciekawostek, innych aktywności, udostępniane są linki do słuchowisk, audycji radiowych, zabaw on-line, piosenek, itp.
 • utrzymują stały kontakt z rodzicami, wykorzystując dostępne zasoby cyfrowe.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów pozostaje bez zmian, szczegółowe regulacje zawarte są w dokumencie: Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów – dostępnym na stronie Szkoły.

Zachęcam do bieżącego śledzenia strony internetowej szkoły oraz profilu Samorządu Uczniowskiego na Facebooku.

Ewa Goździk – Szczepańska
p.o. Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2
w Tomaszowie Mazowieckim


Informacje dla Rodziców:

https://www.kuratorium.lodz.pl/pilny-komunikat-w-sprawie-wycieczek-i-wydarzen-szkolnych/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/nowy-koronawirus-sars-cov-2-zalecenia-2/

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

https://www.kuratorium.lodz.pl/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych/

https://www.gov.pl/web/edukacja/rekomendacje-ministra-edukacji-narodowej-dla-dyrektorow-przedszkoli-szkol-i-placowek-oswiatowych

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

 


 

 


 

» Jak Rodzice mogą chronić swoje dziecko w Internecie?

 


 
 » Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

 
Ubezpieczenie:

»» OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 2019

 


Osoby i instytucje do których można zwrócić się o wsparcie
w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej
i wychowawczej

Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego

 • Wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotowy i inni nauczyciele w tym nauczyciele specjaliści, pedagog szkolny, psycholog szkolny, dyrekcja
 • Policja Powiatowa w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wandy Panfil 44 – w szczególności dzielnicowy, policjanci z wydziału dla nieletnich
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5 – pracownicy socjalni, asystenci rodzin, psycholodzy
 • Sąd Rejonowy  ul. Mościckiego 9 - kuratorzy z Wydziału Rodzinnego  i  Spraw Nieletnich w Tomaszowie Mazowieckim
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Św. Antoniego 41 – pracownicy przygotowani do pomocy rodzinom
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Starostwie Powiatowym ul. Św. Antoniego 41 - psycholodzy, terapeuci
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 11/13 – pedagodzy, psycholodzy, logopedzi
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ANIMA ul. Św. Antoniego 97 – pedagodzy, psycholodzy, logopedzi
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 55 – wychowawcy, specjaliści do spraw pomocy dzieciom
 • Stowarzyszenie ARKA NADZIEI ul. Dzieci Polskich 41 A – psycholog Anetta Markiewicz

Poza terenem Tomaszowa Mazowieckiego

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 47 – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, specjaliści
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna TĘCZOWA w Piotrkowie Trybunalskim ul. Polna 13/13a - psycholog, pedagog, logopeda, seksuolog
 • Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne SZANSA Piotrkowie Trybunalskim  ul. Wysoka 21 - pedagodzy specjalni – fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi, neurologopedzi, surdologopeda, terapeuci terapii behawioralnej, psycholodzy, lekarze - specjaliści w zakresie: rehabilitacji, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej
 • Fundacja „Aby nikt nie zginął” w Łodzi – specjaliści do spraw pomocy dzieciom i ich rodzinom
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 - Głównym celem funkcjonowania Regionalnego Centrum jest wyrównywanie szans życiowych osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem.
 • Regionalny Punkt Diagnozy FASD w Łodzi ul Snycerska 8 – lekarze, psycholodzy (specjaliści ds. diagnozowania FASD)
 • Marek Grondas – autor i trener programów szkoleniowych w obszarze psychoedukacji, pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej, specjalista terapii uzależnień z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Łodzi ul. Tuszyńska 123/125 3 u.
 • Tomasz Kołodziejczyk – socjolog, wychowawca, współautor programów "Spójrz Inaczej" i "Spójrz inaczej na agresję", certyfikowany specjalista terapii uzależnień z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie ul. Noakowskiego 10/1
 • Anna Pietrzak – koordynator Ogólnopolskiej „Pomarańczowej Linii” 801 14 00 68 realizatorka programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia, współzałożycielka Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka PROM w Łodzi ul. Jaracza 40, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.
 • MEN – Bezpieczna Szkoła – Zbiór procedur na różne okoliczności – strona internetowa: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/ 

 

Ubezpieczenie:

Rok szkolny 2018/2019

»» OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Numer polisy ubezpieczeniowej NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019

InterRisk
EDU-A/P 053446

Szkody można zgłaszać:

P.O.W 17 lok 112

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Budynek TOMAX-U

 


Informacje dla rodziców:
 

»» List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

»» Poradnik Rady Rodzicow. Kompetencje i zasady działania

 


Program Rządowy "Dobry Start"

"Dobry Start" - plakat

"Dobry Start" - ulotka


List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów uczniów

 Zachęcamy Rodziców i Opiekunów Uczniów klas 8 do zapoznania się z treścią listu.

» List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf