KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

Rok szkolny 2019/2020


 

» Broszura edukacyjna: Wszawica

» Ulotka: Wszawica

» Zadania szkoły w walce z wszawicą

» Wszawica – leczenie i zapobieganie. Fakty i mity o wszawicy

 


 
 » Całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów

 
Ubezpieczenie:

»» OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS 2019


 

GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
PONIEDZIAŁEK 8.00-15.00
WTOREK12.00-15.00
ŚRODA8.00-15.00
CZWARTEK8.00-15.00
PIĄTEK12.00-15.00

 


 

Psycholog
 Katarzyna Dębska

godziny pracy w roku szkolnym 2019/2020:

poniedziałek 1100 - 1530
środa700 - 1130

 


Rok szkolny 2018/2019
Osoby i instytucje do których można zwrócić się o wsparcie
w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno – pedagogicznej
i wychowawczej

Na terenie Tomaszowa Mazowieckiego

 • Wychowawca klasy, nauczyciel przedmiotowy i inni nauczyciele w tym nauczyciele specjaliści, pedagog szkolny, psycholog szkolny, dyrekcja
 • Policja Powiatowa w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wandy Panfil 44 – w szczególności dzielnicowy, policjanci z wydziału dla nieletnich
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Cekanowska 5 – pracownicy socjalni, asystenci rodzin, psycholodzy
 • Sąd Rejonowy  ul. Mościckiego 9 - kuratorzy z Wydziału Rodzinnego  i  Spraw Nieletnich w Tomaszowie Mazowieckim
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Św. Antoniego 41 – pracownicy przygotowani do pomocy rodzinom
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Starostwie Powiatowym ul. Św. Antoniego 41 - psycholodzy, terapeuci
 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Tomaszowie Mazowieckim ul. Majowa 11/13 – pedagodzy, psycholodzy, logopedzi
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ANIMA ul. Św. Antoniego 97 – pedagodzy, psycholodzy, logopedzi
 • Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 55 – wychowawcy, specjaliści do spraw pomocy dzieciom
 • Stowarzyszenie ARKA NADZIEI ul. Dzieci Polskich 41 A – psycholog Anetta Markiewicz

Poza terenem Tomaszowa Mazowieckiego

 • Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 47 – psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, specjaliści
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna TĘCZOWA w Piotrkowie Trybunalskim ul. Polna 13/13a - psycholog, pedagog, logopeda, seksuolog
 • Centrum Edukacyjno - Rehabilitacyjne SZANSA Piotrkowie Trybunalskim  ul. Wysoka 21 - pedagodzy specjalni – fizjoterapeuci, terapeuci integracji sensorycznej, logopedzi, neurologopedzi, surdologopeda, terapeuci terapii behawioralnej, psycholodzy, lekarze - specjaliści w zakresie: rehabilitacji, neurologii dziecięcej, psychiatrii dziecięcej
 • Fundacja „Aby nikt nie zginął” w Łodzi – specjaliści do spraw pomocy dzieciom i ich rodzinom
 • Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 - Głównym celem funkcjonowania Regionalnego Centrum jest wyrównywanie szans życiowych osób wymagających wsparcia i zagrożonych wykluczeniem.
 • Regionalny Punkt Diagnozy FASD w Łodzi ul Snycerska 8 – lekarze, psycholodzy (specjaliści ds. diagnozowania FASD)
 • Marek Grondas – autor i trener programów szkoleniowych w obszarze psychoedukacji, pracy wychowawczej i psychokorekcyjnej, specjalista terapii uzależnień z Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień Monar w Łodzi ul. Tuszyńska 123/125 3 u.
 • Tomasz Kołodziejczyk – socjolog, wychowawca, współautor programów "Spójrz Inaczej" i "Spójrz inaczej na agresję", certyfikowany specjalista terapii uzależnień z Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie ul. Noakowskiego 10/1
 • Anna Pietrzak – koordynator Ogólnopolskiej „Pomarańczowej Linii” 801 14 00 68 realizatorka programów profilaktycznych i programów promocji zdrowia, współzałożycielka Profilaktyczno-Rozwojowego Ośrodka PROM w Łodzi ul. Jaracza 40, prezes Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży.
 • MEN – Bezpieczna Szkoła – Zbiór procedur na różne okoliczności – strona internetowa: https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/

 


 

  


 


» List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców

 


 
» Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych

 


 

» List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego do Rodziców i Opiekunów Uczniów (pdf) 

 


  

Ubezpieczenie:

Rok szkolny 2018/2019

»» OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EDU PLUS

Numer polisy ubezpieczeniowej NNW uczniów na rok szkolny 2018/2019

InterRisk
EDU-A/P 053446

Szkody można zgłaszać:

P.O.W 17 lok 112

97-200 Tomaszów Mazowiecki

Budynek TOMAX-U


Rok szkolny 2017/2018

Numer polisy ubezpieczeniowej NNW uczniów na rok szkolny 2017/2018

InterRisk
EDU-A/P 048323

» Informacja dla Rodziców o ofercie grupowego ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży EDU PLUS

» ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA Z UBEZPIECZENIA EDU PLUS

» LISTA WPŁAT

 


Informacje dla rodziców:
 

»» List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

»» Poradnik Rady Rodzicow. Kompetencje i zasady działania

 


Program Rządowy "Dobry Start"

"Dobry Start" - plakat

"Dobry Start" - ulotka


List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów uczniów

 Zachęcamy Rodziców i Opiekunów Uczniów klas 8 do zapoznania się z treścią listu.

» List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów uczniów_2018.05.18 w wersji pdf

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 12.10.2018 r. (piątek)

 • 02.11.2018 r. (piątek)

 • 15.04.2019 r. (poniedziałek)

 • 16.04.2019 r. (wtorek)

 • 17.04.2019 r. (środa)

 • 29.04.2019 r. (poniedziałek)

 • 30.04.2019 r. (wtorek)

Terminy konsultacji dla rodziców (pierwszy poniedziałek miesiąca)

 • 1.10.2018 r.

 • 3.12.2018 r.

 • 4.03.2018 r.

 • 6.05.2019 r.

 • 3.06.2019 r.

  Terminy zebrań z rodzicami
 • 05.09. - 07.09.2018

 • 20.11. – 22.11.2018

 • 30.01. – 31.01.2019 i 04.02.2019

 • 26.03. – 28.03.2019